Konsultacja psychologa sportu

Zmotywuj się w BOOST CLINIC

Trening mentalny to proces. Opanowanie przez zawodnika podstawowych umiejętności może zająć kilka-kilkanaście tygodni. Zawodnik otrzyma w tym czasie zbiór wielu metod i technik, które poprzez długotrwałe i systematyczne oddziaływanie poprowadzą go do wzrostu kontroli zachowania, emocji i wszelkich procesów fizjologicznych, które w nim zachodzą.

Do podstawowych zadań, obszarów, nad którymi pracujemy z zawodnikiem zaliczymy:

– zwiększenie samokontroli

– radzenie sobie ze stresem

– prawidłowe wyznaczanie celów

– doskonalenie zdolności koncentracji i uwagi

– budowanie i wzmacnianie pewności siebie

– umiejętność tworzenia wyobrażeń

– zarządzanie emocjami

– poprawa komunikacji między zawodnikiem i trenerem

– wzmacnianie motywacji

– radzenie sobie w powrocie do zdrowia i sportu po przebytej kontuzji

Sport potrzebuje psychologii i będzie jej potrzebował.

Konsultacje prowadzi mgr Beata Rolak